18 października minęła 72. rocznica zamordowania przez funkcjonariuszy UB kpt. Wacława Rejmaka pseud. Ostoja, legendarnego dowódcy z Jaty oraz jego adiutanta por. Mieczysława Kańskiego pseud. Czeczot.

Rezerwat Jata (powstał w 1933 roku) jest częścią dużego obszaru leśnego w północnej części Ziemi Łukowskiej.
Już w 1863 miejsce to, jako bardzo odosobnione wybrali sobie za siedzibę Powstańcy Styczniowi z ks. Brzóską na czele.
W ich ślady poszli partyzanci z Armii Krajowej. Budowę obozu AK rozpoczęto pod koniec 1943 roku a ukończono w roku następnym. 28 maja 1944 nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru. W pobliżu znajdowały się już obozy Narodowych Sił Zbrojnych ( NSZ) i Armii Czerwonej. Dowódcą Oddziału leśnego został por Piotr Nowiński „Paweł”, a jego zwierzchnikiem Wacław Rejmak „Ostoja”. Dowódcą NSZ był por. Jerzy Wojtkowski „Drzazga”.

Obozy partyzanckie Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych na terenie rezerwatu jodłowego Jata koło Łukowa na Podlasiu skupiły zimą-latem 1944 r. elitę podziemia polskiego z powiatów łukowskiego i po części (w odniesieniu do narodowców) siedleckiego znajdujących się w Generalnym Gubernatorstwie. W sąsiedztwie polskich konspiratorów, w połowie maja 1944 r., powstał też niewielki obóz partyzantki sowieckiej, która później okazała się zakamuflowaną grupą NKWD przeprowadzającą zatrzymania wśród partyzantów po przejściu frontu. Szkoląc kadry do walki z okupantem niemieckim i prosowiecką agenturą z Polskiej Partii Robotniczej i jej wojskowej bojówki – Armii Ludowej, ci ochotnicy z podlaskich wiosek i miasteczek rychło, po akcji „Burza” znaleźli się w politycznej matni.

Wacław Andrzej Rejmak pseud. Ostoja – to wybitny żołnierz i dowódca Armii Krajowej. Urodził się 24 września 1917r. w miejscowości Sporniak pod Lublinem, gdzie spędził pierwsze lata swego życia. W latach 20. zamieszkał wraz ze swoimi rodzicami w Motyczu i tu uczęszczał do szkoły powszechnej. W Lublinie ukończył najpierw gimnazjum, a w 1934r. Seminarium Nauczycielskie. Następnie wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, którą ukończył wiosną 1939r. z II lokatą i został skierowany do 19. Pułku Piechoty we Lwowie. Brał udział w kampanii wrześniowej, a jego szlak bojowy prowadził przez Bydgoszcz, Kutno, Puszczę Kampinoską, Modlin. Za wyjątkowe męstwo w walkach obronnych został odznaczony Krzyżem Walecznych i srebrnym Krzyżem Virtuti Militari V klasy.

Rondo w Gręzówce-Kolonii otrzymało imię ppłk. Wacława Rejmaka ps. Ostoja. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Gminy Łuków uchwałą z dnia 30 czerwca br., na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) Koło Łuków i Towarzystwa Przyrodniczo – Historycznego (TPH) „Orlik”. Uroczystość symbolicznego odsłonięcia tablicy z nazwą ronda odbyła się w dniu 24 września, dokładnie w setną rocznicę urodzin ppłk.

FOTOGALERIA

Fotografie ze Mszy Świętej i foto wspólne: Anna Kupińska Podlasie24.pl  i Paweł Przeździak. Pierwszy dzień, obóz : Fotografie Sławomir Smolak  i Robert Wysokiński. Czerwiec 2017

Fotogaleria

Fotografie ze Mszy Świętej i foto wspólne: Anna Kupińska Podlasie24.pl  i Paweł Przeździak

Pierwszy dzień, obóz : Fotografie Sławomir Smolak  i Robert Wysokiński. Czerwiec 2017

Okres letni sprzyja różnego rodzaju wędrówkom, wyprawom i rajdom. W jednej z takich propozycji będzie można wziąć udział w dniach 3 – 4 czerwca. Odbędzie się bowiem w tym terminie II Pieszy Rajd Śladami kpt. „Ostoi”.

SZŻ AK Koło w Łukowie
SZŻ AK Koło w Trzebieszowie

Wójt Gminy TrzebieszówStrona utworzona w ramach projektu
Upamiętnienie Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
i Żołnierzy AKWIN

Obwód Łuków
w powiecie Łukowskim

sfinansowana przez:


i

Gminę Trzebieszów